Startsidan  |   Nyheter  |   Tabeller VM-grupper  |   Tv-tider VM  |   Slutspel & final VM  |   Tippa VM  |   VM-kval

Bakgrund | Projektplan & delmål | Kontakt om projektet

Hjälp oss!

Vill vill skapa den bästa VM-sajten någonsin och behöver din hjälp
Läs mer...


Stöd Sydafrika!

Vi stödjer ett lokalt projekt i Sydafrika
Läs mer...


Projektplan - YOUTH SPORTS & CULTURE PROJECT

”Start-upp-fasen”

För att omsätta dessa planer till verklighet kommer ungdomsorganisationen som startats formaliseras och aktiviteter kommer att utökas och formas i olika aktivitetsprogram. En liten grupp av engagerade vuxna/äldre ungdomar kommer att knytas till organisationen som kan se till att organisera aktiviteter och samla ungdomarna. Tillsammans med de barn och ungdomar som väljer att bli medlemmar kommer aktiviteter och program att initierats.

Delmål 1:
Formalisera ungdomsorganisationen i närområdet och knyta an engagerade vuxna/äldre ungdomar som kan fungera som ledare.

Delmål 2:
Skapa ett aktivitetsschema med ansvariga ledare för varje aktivitet. Fotboll kommer att vara ett fokus.

Delmål 3:
Bjuda in ledare och barn och ungdomar från andra organisationer i Soweto. Detta för att skapa inspiration till engagemang och hur organisationen kan utvecklas. Detta kommer också att fungera som ett utbyte mellan ungdomar och ledare från olika områden av Soweto.

Delmål 4:
Arrangera ett större evenemang varje månad. Detta evenemang kommer att ha tema sport och kultur där t.ex. en fotbollsmatch/turnering anordnas och musik/dans/teater/poesi framförs.

Mot 2010...
När fotbolls VM i juni 2010 sätter igång är målet att alla barn och ungdomar involverade i projektet känner sig delaktiga i festligheterna runt i kring arrangemanget. Dessa ungdomar ska också ha chansen att träffa och umgås med unga människor från hela världen som kommer att besöka Sydafrika för fotbolls VM och bo på Lebo’s vandrarhem i Soweto. Parken utanför vandrarhemmet kommer dagligen att vara fylld med människor från hela världen och aktiviteter tillsammans med barn och ungdomar kommer att ske.

Delmål 6:
Bjuda in lokala ”fotbollsstjärnor” som kan träna och inspirera ungdomarna.

Delmål 7:
Arrangera större fotbollsturneringar tillsammans med andra ungdomsorganisationer.

Delmål 8:
Arrangera en storbilds-TV som kan sättas upp i parken så ALLA får chansen att följa fotbolls-VM.


Vision och långsiktiga mål

Barn och ungdomar i Soweto har få möjligheter att utöva sport och kulturella aktiviteter i deras skolmiljö. Därför är frivilliga lokala initiativ i organisationer oerhört viktiga för att unga ska få en trygg uppväxtmiljö. Detta projekt kommer att sträva mot detta.

Sport- och kulturaktiviteter är också en plattform för unga att mötas, att skapa respekt för varandra, att skapa självförtroende och självkänsla, jämlikhet mellan pojkar och flickor och sprida viktig information så unga tar rätt beslut i livet. Kriminalitet, sjukdomar och våld är tyvärr något allt för många unga tjejer och killar har erfarenhet av.


Soweto Youth Sports and Culture Project strävar därför mot följande mål:

  • Skapa möjligheter för barn och ungdomar i Soweto att uttrycka sig själva.
  • Skapa ökat självförtroende och självkänsla bland unga i Soweto..
  • Skapa jämlikhet mellan unga pojkar och flickor i Soweto.
  • Öka medvetandet kring beteende mönster i livet som kan leda till exempelvis HIV/AIDS, övergrepp, våld och kriminalitet.