2013 september 0

Archive for september, 2013

Tillbaka till vardagen

torsdag, september 19th, 2013

Nu har de flesta kommit tillbaka till vardagen efter en sommar fylld med sommarlov och semestrar. Skolorna har dragit igång igen och så även de flesta fritidsaktiviteter såsom fotboll eller orientering. Att börja skolan för första gången är någonting som kan kännas nervöst, men även väldigt spännande.

I en skolklass så möts elever med olika intressen, åsikter och kunskaper. Ibland kan skolan för vissa kännas som någonting jobbigt och detta kan då bero på olika saker. Redan i tidig ålder så kan man uppleva att man har läs- och skrivsvårigheter som ibland kan diagnostiseras som dyslexi. För att underlätta för eleven är det viktigt att skolan vid ett tidigt stadium tar sitt ansvar och försöker hjälpa så tidigt som möjligt.

Utöver dyslexi så finns även dyskalkyli som kanske inte så många känner till. Detta liknar dyslexi på vissa sätt, men här handlar det snarare om siffror än bokstäver. utöver svårigheter med matematik så kan även dyskalkyli yttra sig i form av läsa av en analog klocka, hålla koll på sin egen ekonomi och skilja på höger och vänster.

Idag finns det en mängd med hjälpmedel som man kan använda sig av för att tackla de problem som man kanske har. Tyvärr finns det nog ännu inte någon robot som kan göra dessa saker enklare, men i framtiden så kanske det kan komma att bli nästa hjälpmedel.